PRZYJĘTA KLASYFIKACJA

W klasyfikacji budżetowej przyjętej w Polsce 16 stosuje się na­stępujące symbole:części (podział podmiotowy na resorty i wydziały);działy (podział przedmiotowy, np. przemysł, budownictwo, rolnictwo, nauka, ochrona zdrowia);rozdziały (bardziej szczegółowy podział przedmiotowy albo podmiotowy, np. parki narodowe, szkoły zasadnicze, pomoc dla studentów, zieleń w miastach);paragrafy (podział według środków działania, np. po stronie dochodów — podatek dochodowy, podatek obrotowy itd., a po stronie wydatków osobowy fundusz płac, dotacje na inwesty­cje, usługi materialne, środki żywności itd.).Ponadto w obrębie rozdziałów mogą być tworzone podziałki bar­dziej szczegółowe, noszące nazwę tytułów, a w obrębie paragra­fów — pozycji.Wśród problemów, które muszą być rozwiązane, aby klasyfi- kacja budżetowa prawidłowo spełniała swoją rolę, na uwagę za­sługują trzy kwestie: stopień szczegółowości, jednolitość klasyfi­kacji i jej równomierność.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)