PRZYGLĄDAJĄC SIĘ RELACJOM

Przyglądając się dokładniej relacjom badanych kobiet i instytu­cji pomocy społecznej, widać wyraźnie zupełnie odmienne podejście tych kobiet do pomocy. Właścicielka firmy pomoc daje, a obie po­zostałe matki głównie pomocy potrzebują, ale postępują odmiennie: matka z rodziny I (por. tabela 3) weszła wręcz do wewnątrz systemu pomocy społecznej, gdy jako działacz społeczny organizowała przed­szkole dla dzieci niepełnosprawnych i dzięki swojej aktywności zo­stała następnie radną. Jest dzięki temu znana w środowisku urzęd­ników zajmujących się pomocą społeczną i jest dobrze zorientowa­na, jakiej pomocy może żądać i jakiej może oczekiwać, a swoje potrzeby w zakresie pomocy społecznej dobrze dostosowała do rea­liów; można stwierdzić, że korzystanie z pomocy jest pod jej kon­trolą.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!