PRZEDMIOT UCHWALANIA

Zasada parlamentarnej akceptacji pozornie tylko jest taka sa­ma w obu formacjach. Różnice są daleko idące. W państwach soc­jalistycznych uprawnienia parlamentu w dziedzinie uchwalania budżetu nie są niczym ograniczone. W państwach kapitalistycz­nych natomiast ograniczenia takie występują bardzo często (np. we Francji, Anglii) i poważnie zawężają zakres kompetencji par­lamentu.Przedmiotem uchwalania są zarówno budżety zbiorcze, jak i jednostkowe oraz plany równoważenia budżetów terenowych. Budżety zbiorcze (na szczeblu państwa i województwa) są uchwa­lane z mniejszą szczegółowością, a jednostkowe — z większą.Sejm uchwala zbiorczy budżet państwa i budżet centralny oraz plan równoważenia budżetów województw (II, 4, g). Wszyst­kie te dokumenty planistyczne formalnie są załącznikiem do ustawy budżetowej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)