PROJEKT BUDŻETU

Je­żeli rząd przedłoży projekt budżetu w terminie, ale Sejm nie uchwali budżetu przed 1 stycznia, to prowizorium nie jest sto­sowane. Dla takiej sytuacji przepisy prawa budżetowego nie prze­widują żadnego rozwiązania, co stanowi lukę w prawie. W prak­tyce ostatnich kilkunastu lat w Polsce budżet państwa był uchwa­lany w grudniu i problem stosowania rozwiązań tymczasowych w ogóle nie występował.Zasada posługiwania się projektem budżetu w razie braku uchwalonego budżetu z dniem 1 stycznia ma w Polsce za­stosowanie do budżetów terenowych. Ponieważ termin uchwale­nia budżetu przez rady narodowe został ustalony do 31 stycznia, należało wprowadzić jakieś rozwiązanie na okres przejściowy w styczniu.Prorogacja jest to przedłużenie mocy obowiązującej bud­żetu jednego roku na rok następny.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)