PRÓBY DOSTOSOWANIA

Próby dostosowania za­sad tradycyjnych do warunków socjalistycznych są bardzo po­żyteczne, oczywiście do czasu sformułowania przez naukę finan­sów nowych zasad budżetowych, w pełni odpowiadających ist­niejącym warunkom.Struktura organizacyjna budżetu w Polsce Ludowej uległa za­sadniczej zmianie w wyniku reformy budżetowej z 1950—1951 r. Do 1950 r. istniał budżet skarbu państwa oraz budżety samorzą­dowe. W tym czasie były podejmowane próby wiązania budżetu skarbu państwa z budżetami związków samorządowych, trakto­wanych zresztą jako gałąź administracji państwowej, a nie jako władza autonomiczna. W wyniku reformy budżetowej wprowadzo­no budżet państwa, a w jego ramach — budżet centralny i bud­żety terenowe. Struktura budżetu państwa została dostosowana do struktury aparatu władzy i administracji państwowej. Podstawową cechą ustalonej wówczas struktury

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)