PRÓBA ROZWIĄZANIA SPRAWY

Prawo budżetowe z 1970 r. wprowadziło do naszego systemu budżetowego nową instytucję — fundusz zasobowy budżetów te­renowych. Budżety terenowe są planowane i uchwalane bez nad­wyżek, jednakże w toku ich wykonywania często występują nad­wyżki spowodowane niepełnym wykorzystaniem kredytów lub osiągnięciem ponadplanowych wpływów. Zagadnienie przezna­czenia i zagospodarowania tych nadwyżek było od dawna przed­miotem dyskusji. Stawiano pytanie, czy nadwyżki te należy pozostawić radom, czy też przejmować je do budżetu wyższego szczebla. Zabranie nadwyżki demobilizowałoby organy terenowe, byłoby antybodźcem w zakresie ich gospodarności. Natomiast po­zostawienie nadwyżek radom niektórzy autorzy uważali za sprzeczne z zasadą równoważenia budżetów terenowych za po­mocą dotacji udzielanych z budżetu wyższego szczebla wskazując, że takie rozwiązanie mogłoby prowadzić do sztucznego tworzenia nadwyżki z otrzymanych dotacji. Próbą rozwiązania tej sprawy jest właśnie tworzenie funduszu zasobowego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)