POZOSTAŁE FORMY FINANSOWANIA

W wypadku pozostałych form finansowania typu budżetowego obserwujemy znaczne ograniczenie zakresu redystrybucji środ­ków. Równocześnie stosowanie tych form, polegających — jak wiadomo — na uzależnieniu wysokości wydatków od poziomu do­chodów, umożliwia wprowadzenie elementów ekonomicznych w gospodarce poszczególnych jednostek, uruchomienie bodźców związanych z maksymalizacją dochodów lub dodatnim wynikiem finansowym (nadwyżka dochodów w stosunku do wydatków). Jed­nak omówione formy mogą mieć zastosowanie tylko tam, gdzie państwo stosuje świadczenia odpłatne lub chociażby o niewiel­kiej odpłatności.Najbardziej kontrowersyjną formą organizacji gospodarki fi­nansowej są fundusze. Występuje tu swoista sprzeczność między postulatami teorii a praktyką. W teorii przeważają argumenty „przeciw”, w praktyce natomiast przeważają tendencje do two­rzenia różnych funduszów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)