POZA WYKSZTAŁCENIEM

Poza wykształceniem matki brano pod uwagę takie czynniki, jak: wiek dzie­cka niepełnosprawnego, przewidywania rodziców co do usamodzielnienia się dziecka w przyszłości, charakter dysfunkcji dziecka, samodzielność dziecka w po­ruszaniu się poza domem, to czy dziecko się uczy, fakt posiadania zdrowego rodzeństwa przez dziecko niepełnosprawne, przynależność społeczno-zawodo­wą matki i ojca, aktywność zawodową matki i ojca, wykształcenie ojca oraz do chody rodziny — łącznie 13 czynników.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)