POWIĄZANIA FUNKCJONALNE

Niepełna sprawność dziecka wpływa w różnym stopniu i roz­maitymi drogami, poprzez rozmaite powiązania funkcjonalne, na po­trzeby rodziny, której członkiem jest to dziecko. Spośród sześciu podstawowych funkcji rodziny: seksualnej, prokreacyjnej, wycho­wawczej, ekonomicznej, opiekuńczej oraz ekspresyjnej i rekreacyj­nej dwie zostają nacechowane specyfiką związaną z niepełnospraw­nością dziecka. Są to funkcje wychowawcza i opiekuńcza, których zakres ulega znaczemu poszerzeniu i jednocześnie staje się w wielu szczegółach odmienny od tego, który jest właściwy rodzinom z dzieć­mi sprawnymi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)