POTRZEBY SPOŁECZNE- ANALIZA SYTUACJI

Z pewnością łatwą do diagnozy potrzebą pierwszych dwóch ro­dzin, tych, które otrzymywały pomoc społeczną, stanowi dyspono­wanie wystarczającymi środkami utrzymania. Ale państwa nie stać na zasiłki pomocy społecznej o odpowiedniej wysokości, ani filan­tropia osób prywatnych takich potrzeb nie zaspokoi. Nie zmienia to faktu, że poprawa sytuacji rodzin korzystających z pomocy społecz­nej jest potrzebna. Przedstawione trzy rodziny posłużą nam tu do naszkicowania hipotez, jakie należałoby zweryfikować, aby zdefi­niować potrzeby społeczne rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi w Pol­sce.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)