POSTAWA I OSOBOWOŚĆ

Stosunek do nauki szkolnej i zdobywania wiedzy, obecny stosunek do uczenia się, przebieg pracy zawodowej z uwzględnieniem charakteru miejsc pracy i zajmowanych stanowisk oraz zdobytego doświadczenia zawodowego i życiowego, źródeł obe­cnej sytuacji;główne elementy charakteryzujące postawy i osobowość — skłonność (lub jej brak) do walki z przeciwnościami w doświadcze­niach lub zamiarach życiowych, stosunek do kłopotów i trudności napotykanych w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym, bier­ność lub aktywność w kwestii kształtowania swego losu, próby po­dejmowania własnej aktywności gospodarczej (przyczyny porażek, sukcesów), ocenę perspektyw życiowych, stosunek do pomocy spo­łecznej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)