POKRYCIE DEFICYTU

Pożyczka na po­krycie deficytu budżetowego (np. pożyczka od ludności) może być środkiem zaradczym tylko jednorazowym, wyjątkowym, je­żeli nie chce się doprowadzić do coraz większych deficytów i co­raz większego zadłużenia państwa. Konieczność zwrotu pożyczki stworzy jeszcze większe trudności w przyszłości. Dodatkowa emi­sja pieniądza dla potrzeb budżetowych może grozić powstawaniem zjawisk inflacyjnych, jeżeli nie będzie pokryta masą dóbr i usług rynkowych. We współczesnej ekonomii burżuazyjnej — zgodnie z teorią Keynesa — uznaje się możliwość występowania niewiel­kich deficytów budżetowych, widząc w nich sposób zwalcza­nia bezrobocia i zapewnienia pełnego zatrudnienia (np. przez zwiększenie wydatków budżetowych na roboty publiczne po­kryte niewielkim wzrostem emisji — tzw. „inflacja pełza­jąca”).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)