PODZIAŁ DOCHODÓW

Z punktu widzenia prawnych form pobierania dochodów budżetowych można wyróżnić kilka kryteriów podziału. Można mianowicie dzielić dochody budżetowe na bezzwrotne i zwrotne, odpłatne i nieodpłatne, przymusowe i dobrowolne, zasadniczePodział dochodów na bezzwrotne i zwrotne ma na celu wydzielenie pożyczek państwowych (tzw. kredyt publiczny), zaciąganych wyjątkowo na potrzeby budżetowe i z istoty rzeczy następnie zwracanych, oraz z tzw. lokat. Dochody zwrotne są jednak marginesem. Podstawowe znaczenie mają dochody bez­zwrotne, pobierane bez obowiązku ich zwracania.Podział dochodów na odpłatne i nieodpłatne ozna­cza rozróżnienie dochodów związanych z wzajemnym świadcze­niem państwa lub bez takiego wzajemnego świadczenia. Przykła­dem dochodu odpłatnego są opłaty pobierane za czynności orga­nów państwowych, a przykładem dochodu nieodpłatnego — po­datki. Większość dochodów budżetowych należy do grupy nie­odpłatnych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)