PODSTAWOWA CECHA

Podstawową cechą ustalonej wówczas struktury budżetu stał się centralizm demokratyczny, co znalazło praktyczny wyraz w fak­cie, iż każdy organ władzy państwowej w terenie dysponował własnym budżetem, a budżety organów niższego szczebla stano­wiły część składową budżetu wyższego szczebla. Generalne zasady tej struktury utrzymują się do dziś, z tym że w latach 1951—1975 występował trzystopniowy system budże­tów zbiorczych; natomiast od dnia 1 czerwca 1975 r. system ten uległ zmianie w związku z wprowadzeniem dwustopniowego po­działu administracyjnego państwa .Obecnie w strukturze budżetu występują budżety zbiorcze, do których należą budżet państwa i zbiorcze budżety województw, oraz budżety jednostkowe, tj. budżet centralny, budżety woje­wódzkie i budżety stopnia podstawowego (gmin, miast, dzielnic).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)