PODPORZĄDKOWANIE ORGANIZACYJNE

Podział wydatków na wydatki budżetu centralnego budżetów terenowych ma istotne znaczenie organiza­cyjne i praktyczne. Skoro istnieją różne ogniwa i szczeble bud­żetu państwa, to muszą one mieć swoje wydatki. Musi zatem nastąpić podział wydatków budżetu państwa jako całości na wy­datki budżetów poszczególnych typów. Tu właśnie podstawowe znaczenie ma podział na wydatki budżetu centralnego i budżetów terenowych, jako pochodna podziału zadań między naczelne i te­renowe organy władzy i administracji państwowej. Podział ten z natury swojej jest elastyczny, zmienny. Warto tu wskazać ogól­ne rysy charakterystyczne tego podziału. Trzeba przede wszystkim stwierdzić, iż omawiany podział wy­nika z podporządkowania organizacyjnego; na przykład admini­stracja centralna jest finansowana z budżetu centralnego, a te­renowa — z budżetu terenowego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)