PODOBNE MECHANIZMY

Po­dobne mechanizmy działają w przypadku innych dysfunkcji dzieci i innych niedogodności.„Ze względu na potrzebną swobodę chorego dziecka, zapewnie­nie higieny oraz czystości, wykonywanie codziennych, niezbędnych zabiegów i analiz związanych z chorobą, lokal, który obecnie zaj­mujemy, jest stanowczo za mały, a przy tym pozbawiony podstawo­wych urządzeń sanitarnych”.W większości przypadków z pozycji badacza i zewnętrznego ob­serwatora można się jedynie domyślać wpływu złych warunków mie­szkaniowych na zwiększenie czasochłonności opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, gdyż w momencie odpowiadania na ankiety albo podczas wywiadów zależność ta nie jest formułowana explicite przez rodziców.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)