POBIERANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Pobieranie dochodów budżetowych nie wiąże się z potrzebą do­konywania dodatkowych lub wstępnych czynności. Jak już była tym mowa, odbywa się to w ramach uchwalonego budżetu wynikających z niego planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych, ale wielkości zaplanowanych dochodów nie mają tu, tak jak po stronie wydatków, charakteru prawnie wiążącego. Oczywiście organy pobierające dochody muszą dbać o osiągnię­cie zaplanowanych sum po prostu dlatego, aby dostarczyć bud­żetowi środków finansowych na wydatki, ale nieosiągnięcie pla-> nowanych dochodów lub ich przekroczenie nie pociąga za sobą skutków prawnych.Polskie prawo budżetowe akcentuje w tym zakresie koniecz­ność przestrzegania zasad legalności i terminowości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)