PIERWSZY KROK

Pierwszym krokiem takiej analizy jest porównanie podstawo­wych cech prezentowanych rodzin i autorek wypowiedzi o tych ro­dzinach. Skoncentrujemy się na tym, co różni te rodziny, a zbiorczo przedstawimy cechy wspólne. Te wspólne cechy to:wieś jako miejsce urodzenia; wychowywanie niepełnosprawnego syna w wieku 15-19 lat;    liczba dzieci 2-3 (rodzeństwo dziecka niepełnosprawnego — sprawne);  ocena sytuacji w miejscu zamieszkania i w kraju — respon- dentki zgodne co do tego, że jest to sytuacja zła. Wszystkie kobiety były w momencie badania w zbliżonym wieku.W zestawieniu różnic pominięto oczywiste różnice sytuacji ma­terialnej gospodarstw domowych, które bezpośrednio wynikają ze zróżnicowania źródeł utrzymania rodzin.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)