PEWNA CZĘŚĆ DZIAŁALNOŚCI

Pewna część działalności budże­towej nie jest objęta budżetem (chociaż jest z nim powiązana), lecz opiera się na odrębnych planach dochodów i wydatków, sta­nowiąc wyodrębnioną organizacyjnie część gospodarki budżetowej państwa. Szczególnie w Polsce odcinki gospodarki budżetowej wy­dzielone z planu budżetowego są liczne i różnorodne pod wzglę­dem form organizacyjnych (zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, środki specjalne i fundusze).Dla określenia tych różnych form organizacji gospodarki bud­żetowej proponujemy podaną niże] systematykę i terminologię, gospodarka budżetowa państwa dzieli się na dwie zasadnicze czę­ści: gospodarkę budżetową objętą całkowicie planem budżeto­wym zgodnie z klasyczną zasadą zupełności (II, 1, b), zwaną gos­podarką budżetową brutto; gospodarkę budżetową nie objętą w pełnych sumach docho- dow i wydatków planem budżetowym, zwaną gospodarka budżetową netto.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)