PAŃSTWACH SOCJALISTYCZNYCH

W państwach socjalistycznych równowaga budżetowa zachowuje również swoje znaczenie, chociaż istotniejsza od niej staje się równowaga całości gospodarki finansowej (tzn. równowaga w bi­lansie finansowym państwa). W pewnym zakresie bowiem defi­cyty budżetowe mogą być pokrywane nadwyżkami innych dzia­łów systemu finansowego. Trzeba jednak zwrócić uwagę, iż ta wzajemna substytucja, czyli wzajemne pokrywanie deficytów różnych działów finansów, jest bardzo ograniczona ze względu na różny charakter zadań oraz dochodów i wydatków w budżecie w innych członach socjalistycznej gospodarki finansowej. Poza tym przejęcie nadwyżek powstałych w bankach czy przedsiębior­stwach na pokrycie deficytu budżetowego nie pozostaje bez ujem­nych konsekwencji dla realizacji ich zadań, powoduje bowiem ograniczenie zakresu działalności kredytowej banków lub możli­wości finansowania rozwoju przedsiębiorstw z ich własnych środ­ków.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)