OTWARCIE KREDYTU

Otwarcie kredytu jest to upoważnienie do wykorzystywa­nia kredytu przez jednostkę budżetową. Otwarcie obejmuje część przewidzianego na dany rok kredytu budżetowego. Ogólnym uza­sadnieniem otwierania kredytów jest dążenie do zapewnienia bieżącej równowagi budżetowej. Chodzi o to, aby dokonywanie wydatków nie wyprzedzało w czasie wpływu dochodów budże­towych. Poszczególne jednostki budżetowe nie są bowiem zorien­towane w wielkości wpływów budżetowych. Jedynie Minister Fi­nansów dysponuje informacjami zarówno o dochodach, jak i o wy­datkach budżetu i do niego należy czuwanie nad utrzymaniem równowagi budżetowej w toku okresu budżetowego. Otwarcia kredytów dokonują organy finansowe na rzecz dysponentów głównych (ministerstw i urzędów cen­tralnych oraz wydziałów urzędów wojewódzkich), którzy następ­nie przekazują część kredytów budżetowych jednostkom podleg­łym, zwanym dysponentami drugiego i trzeciego stopnia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)