OSTATECZNY KSZTAŁT

W każdym razie jednak osta­teczny kształt budżetu terenowego powinien być dostosowany do budżetu zbiorczego ustalonego na wyższym szczeblu.Z zagadnieniem terminów uchwalania budżetu wiąże się sprawa rozwiązań tymczasowych. W teorii znane są różne możliwości, które mogą być zastosowane w wypadku, gdy w momencie rozpoczęcia roku budżetowego budżet nie jest jeszcze uchwalony; są to m.in.: prowizorium budżetowe, gospodarka na podstawie projektu bud­żetu, prorogacja.Prowizorium budżetowe jest to uproszczony, ujęty według ogólnej klasyfikacji, krótkoterminowy budżet uchwalany przez organ władzy jako ustawa o prowizorium budżetowym. Prowizorium obowiązuje do czasu uchwalenia budżetu właści­wego. W ustawodawstwie budżetowym PRL przewiduje się za~ stosowanie prowizorium budżetowego, ale tylko w pewnym szczególnym wypadku; jeżeli mianowicie rząd nie przedłoży Sej­mowi projektu budżetu w terminie do 30 listopada, to jest on obowiązany do przedłożenia projektu ustawy o prowizorium.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)