OPTIMUM SAMODZIELNOŚCI

Zasada optimum samodzielności organów tere­nowych oznacza prawidłowe — i możliwe w danych warun­kach — określenie zakresu udziału organów terenowych w opracowywaniu projektu budżetu państwa. Oznacza to, od strony negatywnej, wykluczenie dwóch krańcowych rozwiązań, tj. opracowywania całości budżetu państwa przez organ centralny (Ministra Finansów) oraz opracowywania budżetów terenowych wyłącznie przez organy terenowe bez żadnej ingerencji organów centralnych. Żadne z tych rozwiązań nie da się zastosować za­równo ze względów politycznych, jak i prawnych oraz ekonomicz­no-finansowych.Przyjęcie pierwszego, krańcowego wariantu — a więc centralne­go opracowywania całości budżetu państwa — byłoby sprzecz­ne z zasadą centralizmu demokratycznego i politycznymi funkcjami organów terenowych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)