OPINIE

Opinie — ocena sytuacji w miejscu zamieszkania i w Polsce, ocena odpowiedzialności za obserwowane zjawiska negatywne, pre­ferencje polityczne, obserwowane zjawiska społeczne (powstawanie nowych elit, bieda, korupcja), stosunek do zagrożeń życia społecz­nego (przestępczość, wyludnianie się) miasta; dostrzeganie w życiu społecznym i gospodarczym (kraju, miasta) zjawisk ocenianych po­zytywnie; ocena przyszłości własnej, rodziny, znajomych, wskazanie na działania prowadzące do poprawy sytuacji własnej, rodziny.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)