OKREŚLENIE WZROSTU WYDATKÓW

W tych warunkach określenie realnego wzrostu wydatków (w kategoriach odpowiadających im wartości użytkowych) jest ogromnie trudne. Już samo obliczenie spadku siły nabywczej jed­nostki pieniądza jest możliwe tylko w pewnym przybliżeniu. W ubiegłym stuleciu zrodziło się tzw. „prawo Wagnera” głoszą­ce, iż następuje stały wzrost zadań i — co za tym idzie — wzrost wydatków państwa. Jest to jednak raczej empiryczna obserwacja zjawiska inflacji związanej ze wzrostem gospodarki, która była głównym czynnikiem nominalnego wzrostu wydatków państwo­wych. W państwach socjalistycznych duży wpływ na zakres budżetu wywierają czynniki organizacyjne. Rozwiązania systemu finanso­wego, w wyniku których następuje przesunięcie zadań między systemem budżetowym, bankowym i systemem finansowym przedsiębiorstw, oddziałują bezpośrednio na zakres budżetu. Rów­nież węższy lub szerszy zakres gospodarki budżetowej „netto” (fundusze, zakłady budżetowe itp.) decyduje o wielkości gospo­darki budżetowej „brutto”, a zatem budżetu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)