OGRANICZONOŚĆ ŚRODKÓW

Ograniczoność środków przy nieograniczoności potrzeb czyni tę zasadę niezbędną, podstawo­wą wytyczną polityki wydatkowej państwa. Warto podkreślić, iż gospodarka socjalistyczna stwarza warunki do efektywnego wy­korzystania zasobów. Przekształcenie tej możliwości w rzeczy­wistość jest trudnym zadaniem gospodarki finansowej państwa, a w szczególności wydatków budżetowych. W zakresie wydatków budżetowych osiągnięcie efektywności jest szczególnie trudne. Trudności te wynikają z dwóch istotnych cech gospodarki budżetowej: bezzwrotności i redystrybucyjnego charakteru większości wydatków. Bezzwrotność wydatków bud­żetowych jest jak gdyby ich „nieodwracalnością”, wydatek, któ­ry okazał się niepotrzebny, nie może być cofnięty, podmiot, który otrzymał środki (np. adresat dotacji budżetowej) nie musi ich zwracać i nie jest zainteresowany w gospodarnym zużyciu otrzy­manych środków.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)