OGÓLNA TENDENCJA

Między tymi odrzuconymi, krańcowymi rozwiązaniami prawo­dawstwo budżetowe krajów socjalistycznych, w tym Polski, szu­ka rozwiązań optymalnych, które zapewniłyby harmonijną współ­pracę organów centralnych i terenowych. Oczywiście problem jest szerszy niż poruszana tu kwestia opracowania projektu budżetu, ale właśnie w tym etapie prac budżetowych najsilniej dochodzi on do głosu. Rozwiązania mogą być i bywały różne. Również w Polsce Ludowej stosowano różne metody: włączano do szcze­gółowych prac wszystkie organy terenowe lub tylko niektóre ich szczeble, opracowywano projekty szczegółowe lub tylko ogólne. Da się tu jednak zauważyć pewna tendencja ogólna, wyrażająca się w stopniowym przechodzeniu od angażowania wszystkich szczebli w prace szczegółowe (w latach pięćdziesiątych) do włą­czania tylko szczebla wojewódzkiego opracowującego projekty budżetów zbiorczych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)