OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Dla ogólnej charakterystyki omówionych form organizacyjnych gospodarki finansowej o charakterze budżetowym trzeba podkre­ślić kilka ich cech. W jednostkach budżetowych realizuje się najpełniej i najszerzej podstawowa funkcja finansów — funkcja redy­strybucyjna. Tu bowiem w największej skali dokonuje się przesunięć dochodu narodowego za pomocą przesunięć środków pieniężnych. Elementy ekonomiczne dochodzą tu do głosu tylko w skali całej gospodarki (w skali makroekonomicznej). W poszcze­gólnych jednostkach budżetowych kwestia prawidłowego zagos- podarowenia dochodów w ogóle nie występuje. Jednak właśnie dzięki zasadzie uniezależnienia wydatków od dochodów można w gospodarce socjalistycznej znacznie rozszerzyć sferę bezpłatnych świadczeń (oświata, pomoc społeczna, ochrona zdrowia i wiele in­nych).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)