ODWROTNA CZYNNOŚĆ

Czynnością odwrotną w stosunku do otwierania jest bloko­wanie kredytów, czyli zakaz ich wykorzystywania — w ca­łości lub w części. Jeżeli organy wykonujące budżet nie realizują zadań planowych, to może nastąpić zablokowanie kredytów. W budżecie centralnym należy to do kompetencji Ministra Fi­nansów, który działa tu za zgodą Prezesa Rady Ministrów, a w budżetach terenowych — do kompetencji wydziałów finansowych.Wygasanie kredytów budżetowych następuje z dniem 31 grudnia. Oznacza to, iż po tej dacie nie można już wykorzysty­wać tych kredytów na dokonywanie wydatków (istnieją tu jed­nak pewne wyjątki).Uwzględniając wszystkie wymienione okoliczności, można usta­lić kwotową wielkość kredytu budżetowego (lub jego części) stojącego do dyspozycji danej jednostki budżetowej. Wów­czas dopiero można dokonać wydatku, tzn. wydać dyspozycję wypłaty ze środków budżetowych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)