ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY

Przedawnienie, orzekania następuje po upływie dwóch lat, a przedawnienie wykonania kary porządkowej — po upły­wie trzech lat. Zatarcie kary porządkowej następuje z mocy sa­mego prawa po upływie roku od wykonania lub przedawnienia kary. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny budżetowej jest niezależna od innych rodzajów odpowiedzialności, a więc karnej, cywilnej, dyscyplinarnej i służbowej. Jeżeli jednak naruszenie dyscypliny budżetowej jest równocześnie przestępstwem i spo­wodowało wszczęcie postępowania karnego, to postępowanie w sprawie naruszenia dyscypliny budżetowej zawiesza się do czasu zakończenia postępowania karnego. Jeżeli postępowanie za­kończy się wyrokiem skazującym za przestępstwo, będące rów­nocześnie naruszeniem dyscypliny budżetowej, to postępowanie dyscyplinarne podlega umorzeniu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)