ODMIENNY KSZTAŁT

Odmiennie kształtuje się sytuacja matki z rodziny II. Wie ona jedynie, jakie kroki trzeba podjąć, żeby otrzymać pomoc, ale nie jest pewna, czy zawsze ją otrzyma i w pełni się zdaje w tym zakresie na cudze decyzje, co jest w zgodzie z przyjmowaną przez nią postawą poddawania się okolicznościom i życiowej bierności. W rezultacie stała pomoc społeczna w rodzinie I jest przydatna, ale nie konieczna, w rodzinie II nie musi być stała, ale jest konieczna ze względu na nieporadność życiową. W rodzinie I pomoc społeczna przynosi po­zytywne skutki w postaci odczuwania potrzeby podjęcia pracy za­wodowej, w II rodzinie pomoc pogłębia koncentrację na nieuleczal­nie chorym dziecku, w rodzinie III ma zupełnie inną funkcję — pod­nosi samoocenę matki, ponieważ to ona jest osobą świadczącą pomoc.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)