OCZEKIWANIA WOBEC WŁADZ

Oczekiwania wobec władz i preferowane opcje polityczne po­twierdzają, że matka z I rodziny dobrze uspołeczniła swoje trudności zachowując autonomię, mimo korzystania z pomocy, matka z II ro­dziny staje się coraz bardziej zależna od pomocy, a dla matki z ro­dziny III główny problem stanowi efektywne prowadzenie firmy i   w czasie badania problem dziecka niepełnosprawnego nie był dla niej pierwszoplanowy.W sumie prezentowane studium trzech przypadków pozwala na dobrą ocenę potrzeb badanych rodzin. W zakresie ogólniejszych pra­widłowości analiza trzech przypadków rodzi więcej pytań niż odpo­wiedzi. Pytania takie są jednak potrzebne, aby podejmować dalsze, pogłębione badania nad potrzebami.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)