OBCIĄŻENIA PSYCHICZNE

Napięcie rodziców jest często po­tęgowane przez reakcję otoczenia na odbiegający od stereotypów wygląd lub sposób zachowania dziecka niepełnosprawnego. Same dzieci przeżywają często napięcia psychiczne związane ze swoją dysfunkcją, co staje się powodem ich nadmiernej pobudliwości i agre­sji, kłopotów z nauką, konfliktów z najbliższymi i rozmaitych cha­rakteropatii, występujących zwłaszcza w przypadku dysfunkcji o cha­rakterze fizycznym jako zjawisko wtórne.Obciążenia psychiczne rodziców w różny sposób powiązane z wy­chowywaniem dziecka niepełnosprawnego są potęgowane przez og­raniczenia potencjału ich aktywności zarobkowej związanej głównie z czasochłonnością opieki nad dzieckiem i ze skutkami tego: kłopo­tami finansowymi, trudnymi warunkami mieszkaniowymi, brakami wyposażenia mieszkania i gospodarstwa domowego itd.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)