NIEKTÓRZY AUTORZY

Niektórzy autorzy dla określenia gospodarki budżetowej netto używają terminów: „gospodarka pozabudżetowa” lub „przybud- żetowa”. Jest to niesłuszne, gdyż:merytorycznie gospodarka ta jest budżetowa (bezzwrotny i redystrybucyjny charakter dochodów i wydatków);określenie, że coś jest „pozabudżetowe” niewiele wyjaśnia, bowiem poza budżetem znajdują się pozostałe człony systemu fi­nansowego państwa (gospodarka finansowa banków, ubezpieczeń państwowych i przedsiębiorstw państwowych). Gospodarką budżetową brutto realizują jednostki budżetowe a gospodarką budżetową netto — zakłady budżetowe, środki spec­jalne, gospodarstwa pomocnicze i fundusze. Rozróżnienie tych form organizacyjnych ma w małym stopniu charakter obiektyw­ny, wynikający z istoty zjawisk, a najczęściej wynika z przesła­nek subiektywnych, związanych z dążeniem do racjonalizacji gos­podarki.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)