NAPIĘCIA PSYCHICZNE

Różne na­pięcia psychiczne przeżywane przez rodziców, wychowujących dziec­ko niepełnosprawne, wysuwają się na pierwszy plan w ich wypo­wiedziach podczas badań. „Ciągła opieka nad chorym eliminuje ko­rzystanie z kina, teatru, wczasów, wycieczek […] Kalekie dziecko nie ma odrażającej twarzy, ale nie wiem jak przejść, żeby nie zwrócić uwagi otoczenia […] Spacerując, wożąc wózkiem inwalidzkim dziec­ko po ulicy lub po parkach, jestem obiektem gapiostwa […] Jak moż­na normalnie żyć, bez trudności wychować dziecko, które samo nie je, nie chodzi, nie mówi, nie siedzi […] Nie oddając dziecka do za­kładu, trzeba zrezygnować ze wszystkiego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)