NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ

Przekonałem się o tym na podstawie wyników badań innych ba­daczy i na podstawie tych badań, w których sam uczestniczyłem. Ta­kie trzy badania, które dają dużo do myślenia na temat istoty potrzeb, przedstawiłem w rozdziałach trzecim i czwartym. Zawierają one im­plicite wszystkie założenia potrzebne do sformułowania definicji po­trzeb: to, że potrzeby wynikają z jakiejś dysfunkcji, że dysfunkcję tę należy wiązać z działaniem jakiegoś systemu, który zawiera się w jednostce ludzkiej lub systemu, w którym człowiek uczestniczy, że ta sama dysfunkcja może prowadzić do rozmaitego określania po­trzeb, w zależności od poziomu wiedzy osoby, która te potrzeby określa i od refleksji nad własnym systemem wartości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)