MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA

Równocześnie jednak, ze względu na brak auto­matycznie działającego mechanizmu powiązań rozmiaru dochodów z rozmiarem wydatków, występują dwie istotne konsekwencje:brak możliwości zastosowania bodźców materialnego zainte­resowania opartych na dochodach lub związanych z nimi;ogromna trudność zapewnienia efektywności wydatków, trudność skonstruowania mechanizmów mierzenia gospodarności i — co jest jeszcze trudniejsze — zapewnienia tej gospodarności.Ta ostatnia sprawa jest jednym z kluczowych problemów współczesnej, socjalistycznej gospodarki budżetowej. Chodzi tu o  znalezienie właściwego sposobu zapewnienia efektywności — rozumianej jako maksymalizacja realizacji celu przy minimum nakładów — przy budżetowej metodzie finansowania zadań. Ist­nieje przecież zawsze niebezpieczeństwo marnotrawstwa środków społecznych zgromadzonych w budżecie, jeżeli nie znajdzie się spo­sobów zapewniających ich gospodarne wydatkowanie, innych niż uzależnienie wydatków od dochodów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)