MERYTORYCZNE ZASADY

Merytorycz­ne zasady ustalania należności na rzecz budżetu mieszczą się w przepisach prawa podatkowego, celnego, prawa regulującego opłaty, rozliczenia z przedsiębiorstwami itp. Ich pełne przestrze­ganie jest obowiązkiem organów budżetowych państwa. Kasową obsługę w zakresie doehodów budżetowych spełnia — podobnie jak w zakresie wydatków — Narodowy Bank Polski oraz banki spółdzielcze. Bardzo istotnym zagadnieniem, związanym z wykonywaniem budżetu, są zmiany budżetu w toku realizacji. Omówimy w tym zakresie: a) kredyty dodatkowe, b) przeniesienia kredytów, c) in­ne zmiany. Dwa pierwsze rodzaje zmian są stosowane powszech­nie i mają długą tradycję. W trzeciej grupie umieszczamy różne rodzaje zmian, które bądź mają mniejsze znaczenie, bądź są zwią­zane z określonym stanem prawnym, a nie występują powszech­nie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)