KRYTYCZNE SPOJRZENIE

Z licznych przytoczonych w pra­cy przykładów widać, że badacze i działacze społeczni oraz gospo­darczy, nie znając zaproponowanych definicji potrzeb, nie definiując ich w ogóle lub nie zastanawiając się nad nimi, dochodzą mimo wszystko do określenia potrzeb społecznych w mniej lub bardziej zadowalający sposób. Trzeba przyznać, że byłoby co najmniej dziw­ne, gdyby czekali na zadowalające zdefiniowanie potrzeb społecz­nych nie badając potrzeb!Spójrzmy więc krytycznie, co wnosi ta książka do wiedzy o po­trzebach, a co jedynie sygnalizuje lub pomija. Po pierwsze wykazuje, że nie było dotąd zgody, co do tego, czym są potrzeby. Do dziś wielu autorów na całym świecie obraca się wokół sformułowania utożsamiającego potrzebę z brakiem cze­goś.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)