KREDYTY DODATKOWE

Kredyty dodatkowe polegają na zwiększeniu istnie­jącego kredytu budżetowego lub wprowadzeniu nowego kredytu nie przewidzianego w uchwalonym budżecie. Źródłem kredytu do­datkowego może być rezerwa budżetowa, nadwyżka budżetu lub nowo wprowadzone dochody na rzecz budżetu. Kredyt dodatko­wy powoduje zwiększenie ogólnej sumy wydatków budżetowych. Kredyty dodatkowe uchwala Rada Ministrów, a w określonych prawem wypadkach (art. 57 prawa budżetowego z 1970 r.) — Minister Finansów. W budżetach terenowych uprawnienia w tym zakresie przysługują wojewodom, prezydentom i naczelnikom. Przeniesienia kredytów budżetowych są to zmiany polegające na zmniejszeniu wielkości jednego kredytu budżeto­wego przy równoczesnym zwiększeniu o tę samą’ kwotę innego kredytu. Przeniesienie nie zwiększa ogólnej sumy wydatków bud­żetu, lecz powoduje zmianę przeznaczenia określonego wydatku. Uzasadnieniem dokonania przeniesienia kredytu jest powstanie oszczędności w wydatkach na jeden cel, a wzrost zapotrzebo­wania na środki na inny cel.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)