KONSEKWENCJE PRAWNE

Jeżeli prawidłowo obliczone i pobrane dochody budżetowe okażą się niż­sze lub wyższe od kwot zaplanowanych w budżecie, to fakt ten nie pociąga za sobą konsekwencji prawnych. Konsekwencje praw­ne (oparte na postanowieniach ustawy karnej skarbowej) mogą wystąpić tylko w razie nieprawidłowego ustalenia zobowiązań na rzecz budżetu (np. niższe od należnego wymierzenie zobowiązania podatkowego, celnego itp.). Nie oznacza to, oczywiście, że naru­szenie planu nie pociąga za sobą konsekwencji innego rodzaju, a więc politycznych, personalnych itp. W tym stanie rzeczy kwo­ty dochodów umieszczone w budżecie nie mają charakte­ru prawnie wiążącego, lecz stanowią ogólną wytyczną, są prognozą wpływów budżetowych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)