KLASYFIKACJA BUDŻETOWA

Klasyfikacja dokonywana na podstawie kryterium środków działania oznacza podział dochodów według ich rodzajów {np. podatek obrotowy, dochodowy, cła, opłaty skarbowe) oraz wydatków zależnie od tego, czy są to wydatki osobowe czy rze­czowe, bieżące czy inwestycyjne, nabywcze czy nienabywcze.Niekiedy mówi się ponadto o klasyfikacji funkcjo­nalnej. W ostatnich latach w państwach kapitalistycznych uznaje się ją za postępowe, nowatorskie rozwiązanie. W istocie rzeczy jest to odmiana klasyfikacji przedmiotowej, stosowanej w budżetach państw socjalistycznych od dawna.Ta wielość kryteriów klasyfikacyjnych, a także złożoność sys­temu organów państwowych (podmiotów) i rozbudowana hierar­chicznie struktura celów państwa powodują w sumie, że klasyfi­kacja budżetowa musi być wielopłaszczyznowa, a zatem dość skomplikowana. Musi ona posługiwać się różnymi symbolami dla poszczególnych kryteriów, organów, celów, środków działania.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!