KLASA REAKCJI NA DYSFUNKCJE

Jednocześnie przyjęcie, że potrzeby stanowią klasę reakcji na dysfunkcje systemów, pozwoliło na zrozumienie, że badanie potrzeb musi się koncentrować na dysfunkcjach systemów, mieć je za pod­stawę, a za istotny wymóg metody badań nad potrzebami uznać żą­danie, określenia w założeniach takich badań, systemu, którego do­tyczy badanie. Z punktu widzenia badania potrzeb społecznych moż­na wyróżnić trzy takie ważne, podstawowe systemy: przyrodniczy, kulturowy i organizacyjny, ponieważ diametralnie różnicują sytuację wyjściową określania potrzeb społecznych; potrzeby o genezie przy­rodniczej podlegają zależnościom typu funkcjonalnego o charakterze bezwarunkowym; potrzeby formułowane na podstawie dysfunkcji systemów przyrodniczych mają charakter przymusu — ludzie muszą jeść i pić, żeby utrzymać się przy życiu, muszą mieć w pożywieniu mikroelementy, żeby nie chorować, muszą mieć czas, żeby pokonać przestrzeń i muszą usprawniać środki transportu, żeby tę przestrzeń pokonywać prędzej lub taniej itd.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)