KARY ZA NARUSZENIE

Kary za naruszenie dyscypliny budżetowej są wymierzane przez odrębny aparat, jaki stanowią komisje orzekają­ce do spraw dyscypliny budżetowej. Aparat ten składa się z ko­misji wojewódzkich i resortowych oraz z głównej komisji orze­kającej przy Ministrze Finansów. Komisje orzekają w składzie trzech osób. Członków komisji wojewódzkiej powołuje wojewoda, resortowej — właściwy minister, a głównej — Prezes Rady Mi­nistrów na wniosek Ministra Finansów. Kadencja komisji trwa 4 lata. Postępowanie jest dwuinstancyjne. Stronami w postępowa­niu przed komisjami są rzecznik dyscypliny budżetowej i obwi- niony. Rzecznikami z urzędu są główni księgowi odpowiedniego budżetu lub resortu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)