JEDNOLITA KLASYFIKACJA

Stąd po­stulat komunikatywności ekonomicznej treści budżetu (wydziele­nie płac, inwestycji, zapasów) staje się niekiedy sprzeczny z po­trzebą dostosowania jego klasyfikacji do struktury organizacyjnej organów państwa.Na ogół dąży się do wprowadzania jednolitej klasyfika­cji, dzięki czemu można łączyć budżety jednostkowe w zbiorcze, porównywać ze sobą różne odcinki działalności budżetowej oraz ustalać powiązania budżetu z planami społeczno-gospodarczymi. Jednakże różnorodność zadań, sytuacji jednostek organizacyjnych itp. bardzo utrudniają zapewnienie tej jednolitości. Wyrazem te­go jest wspomniana poprzednio możliwość stosowania dodatko­wych podziałek klasyfikacyjnych (tytułów i pozycji).Równomierność klasyfikacji oznacza względną równość wagi gatunkowej poszczególnych podziałek jednego typu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)