JAKO AKT PRAWNY

Ustawa budżetowa jest to akt praw­ny wprowadzający budżet na dany rok i regulujący niektóre kwestie gospodarki budżetowej (w zakresie wykonywania budże­tu) na tenże rok budżetowy. Są to bądź przepisy bardziej szcze­gółowe niż w ogólnych przepisach budżetowych, bądź wprowa­dzające wyjątki i odstępstwa od zasad ogólnych. Ustawy budże­towe mogą też zawierać postanowienia z zakresu prawa mate­rialnego (np. w dziedzinie opodatkowania, jak to miało miejsce w ustawie budżetowej na 1975 r., wprowadzającej jednorazowy podatek majątkowy). Ustawa budżetowa, wraz z załącznikami, jest ogłaszana w Dzienniku Ustaw PRL. Uchwały budżetowe rad narodowych szczebla wojewódzkiego obejmują budżety zbior­cze i jednostkowe oraz plany równoważenia budżetów stopnia podstawowego. Uchwały budżetowe gminnych rad narodowych obejmują budżet gminny i fundusz gminny.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)