ISTNIEJĄCE MECHANIZMY

„W Polsce nie istnieją mechanizmy, które wspierałyby kobiety w osią­ganiu wyższych stopni naukowych. Obowiązki rodzinne stają się przyczyną rezygnacji wielu kobiet z kariery naukowej”.Potrzeby są następujące:Potrzeba wyeliminowania tekstów lub całych podręczników, które utrwalają streotypy ról kobiecych i męskich.Potrzeba sprzyjania rozwijaniu przez kobiety zainteresowań technicznych.Potrzeba utworzenia w ramach studiów uniwersyteckich kie­runku dotyczącego problematyki kobiet (Women’s Studies).Można by tu dodać potrzebę informowania w środkach masowe­go przekazu o negatywnym wpływie stereotypów związanych z płcią na życie społeczne.

 

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)