INTERPRETACJA ZJAWISKA

Interpretacja zjawiska wzrostu wydatków budżetowych — zarówno w Polsce, jak i w innych krajach — nie jest sprawą prostą. Wzrost ten jest bowiem spowodowany licznymi, z reguły niewymiernymi, czynnikami zarówno obiektywnymi, jak i su­biektywnymi, głównie organizacyjnymi. W płaszczyźnie ekono­micznej silny wzrost wydatków budżetowych nie oznacza ani tak wysokiego wzrostu ich udziału w dochodzie narodowym, ani też tak szybkiego, realnego wzrostu rozmiarów dochodu narodowe­go. W dużym stopniu wzrost wydatków ma charakter nominalny wynika z ogólnego wzrostu ilości pieniądza w obiegu, wzrostu, który w pewnym zakresie i pewnych państwach nosi charakter inflacyjny. Nawet jednak w wypadku, gdy nie występują zja­wiska inflacyjne, obserwuje się stały, nominalny wzrost ilości pieniądza krążącego w gospodarce.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)