INNE RODZAJE DOCHODÓW

Tak jest dziś w krajach socjalistycz­nych i w większości krajów uprzemysłowionych w ogóle. W his­torii różne inne rodzaje dochodów państwowych grały istotną rolę (np. kontrybucje wojenne, dochody z tzw. regaliów królew­skich, czyli z prawa wyłączności wydobycia złóż soli lub rudy, bi­cia monety itp.). Dziś również w różnych krajach różne jest zna­czenie poszczególnych rodzajów dochodów; na przykład cła w pań­stwach socjalistycznych nie mają dużego znaczenia, ale w kra­jach rozwijających się bywają podstawą dochodów budżetów pań­stwowych (m.in. w krajach afrykańskich często są głównym źródłem tworzenia zasobów budżetowych (np. w Nigerii, Ghanie, Mali). Prawne formy pobierania dochodów budżetowych, ustalone w teorii, nie zawsze są stosowane w praktyce.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)