INNE BADANIA

Inne badania wskazują, że ważną zmienną decydującą o pozio­mie potrzeb jest poziom wykształcenia. Nie wiadomo jednak, czy w podanych przykładach najbardziej skuteczne postępowanie matki o  najwyższym poziomie wykształcenia wynika ze wspomnianej pra­widłowości, czy też stanowi rezultat przypadku. Na podstawie pre­zentowanych badań uprawniona jest jedynie hipoteza odnośnie wy­stępowania tej prawidłowości i należałoby sprawdzić tę hipotezę w spe­cjalnie zaprojektowanych badaniach. Podobnie tylko przypuszczenia można wysnuć odnośnie wpływu rodzin pochodzenia badanych matek dzieci niepełnosprawnych — matka najlepiej radząca sobie w trudnej sytuacji pochodzi z rodziny stosunkowo mniej liczebnej, miała mniej rodzeństwa i można przy­puszczać, że rodzice poświęcali jej rozwojowi więcej uwagi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)